ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ МЕДИЙНИ СЪБИТИЯ В РУСЕ

цел 2011: да насърчава развитието на проблемната и граждански ангажираната журналистика в българските телевизии

26.10.10 г.

РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛА 2010

Мисия:
Да насърчава усилията на българските медии да работят в полза на обществото

Цел 2010:
Да насърчава развитието на проблемната и граждански ангажирана журналистика в българските телевизии

Приоритети 2010:
Да фокусира публичното внимание върху три от най-чувствителните обществени теми: борба с корупцията, реформа в съдебната система, социално включване.
Да насърчи професионалния дебат и оценка за състоянието на съвременната журналистика в българските електронни медии.
Да поощри общественото доверие към медиите като застъпници на обществените интереси.

Седмото годишно издание на фестивала се провежда от 18 до 20 ноември 2010 в Русе, Театрален комплекс Доходно здание.

Конкурсната програма се развива в три телевизионни категории:
разследваща журналистика
реформа в съдебната система
социално включване на маргинализирани групи от обществото

Във всяка категория журито ще разглежда:
репортажи
телевизионни предавания
документални филми

Награди:
Журито на фестивала определя и връчва награди във всяка от отделните категории, Специални Награди и Голяма Награда БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА. Специалните и Голямата Награда БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА представляват произведения на изкуството, изработени от световно признати русенски творци.

Технически характеристики:
Времетраене - до 60 минути
Всеки от продуктите трябва да бъде предоставен в 2 (две копия)
Формат: DVD или miniDV
Носители и материали не се връщат!

Срок за участие:
Краен срок за участие: 8 ноември 2010.
Всички материали трябва да бъдат получени в офиса на Фестивала до 8 ноември 2010.
Пристигнали формуляри и носители в Русе след крайния срок няма да бъдат включени в програмата.

Адрес за кореспонденция и получаване на материалите за участие във фестивала:
ФЕСТИВАЛ БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА
7020 Русе, бул Липник 14, КСУДС

За контакти:
Сдружение «Европейски пространства 21»
Тел.: 082.822.867; 082.820.911
Факс: 082.820.911
e-mail: festival@arenamedia.net

Общи положения:
За участие във Фестивала не се заплаща такса.
Всеки участник може да представи до пет (5) програми за конкурса в една категория.
Всеки продукт се включва в конкурсната програма след проверка за отговаряне на обявените критерии в Статута.
Регистрираните участници във Фестивала имат право на достъп до всички публични събития от програмата.
Разходите по пребиваването на фестивала са за сметка на участниците.
Организаторите гарантират преференциални цени за нощуване и резервации.
Няма ограничение за броя на регистрираните представители от една компания.

BGEU Fest 2010: Десет години медийни събития в Русе

Въпреки всички и въпреки всичко и тази година - 2010 - фестивалът БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА живее. Благодарение на най-верните ни подкрепители: Община Русе и Институт Отворено общество София. Тази година отговаряме на основни теми в публичното пространство: разследваща журналистика, реформа в съдебната система и социално включване. Реагираме на променения медиен пейзаж в страната: фокусираме се върху телевизиите и разнообразието от развиващи се предавания в тематичните категории. Очакваме ви в Русе на 18 и 19 ноември, в Театрален комплекс Доходно здание.

Последователи