ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ МЕДИЙНИ СЪБИТИЯ В РУСЕ

цел 2011: да насърчава развитието на проблемната и граждански ангажираната журналистика в българските телевизии

11.10.11 г.

РЕГЛАМЕНТ 2011

Мисия:
Да насърчава усилията на българските медии да работят в полза на обществото


Цел 2011:
Да насърчава развитието на проблемната и граждански ангажирана журналистика в българските телевизии


Приоритети 2011:
Да фокусира публичното внимание върху три от най-чувствителните обществени теми: борба с корупцията, реформа в съдебната система, социално включване.
Да изследва настъпателното развитие на телевизионната разследваща журналистика в България.
Да насърчи професионалния дебат и оценка за състоянието на съвременната журналистика в българските електронни медии.
Да поощри общественото доверие към медиите като застъпници на обществените интереси.

Фестивалът се провежда на 10 и 11 ноември 2011 в Русе,
Театрален комплекс Доходно здание.

Конкурсната програма се развива в три телевизионни категории:
разследваща журналистика
реформа в съдебната система
социално включване на маргинализирани групи от обществото

Във всяка категория журито ще разглежда:
репортажи
телевизионни предавания
документални филми

Награди:
Журито на фестивала определя и връчва награди във всяка от отделните категории, Специални Награди и Голяма Награда БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА. Специалните и Голямата Награда БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА представляват произведения на изкуството, изработени от световно признати русенски творци.

Технически характеристики:
Времетраене - до 60 минути
Всеки от продуктите трябва да бъде предоставен в 2 (две копия)
Формат: DVD или miniDV
Носители и материали не се връщат!

Срок за участие:
Краен срок за участие: 31 октомври 2011.
Всички материали трябва да бъдат получени в офиса на Фестивала до 31 октомври 2011.
Пристигнали формуляри и носители в Русе след крайния срок няма да бъдат включени в програмата.

Адрес за кореспонденция и получаване на материалите за участие във фестивала:
ФЕСТИВАЛ БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА
7006 Русе, бул Липник 14, КСУДС

За контакти:
Сдружение «Европейски пространства 21»
Тел.: 082.822.867; 082.820.911
Факс: 082.820.911
e-mail: festival@arenamedia.net

Общи положения:
За участие във Фестивала не се заплаща такса.
Всеки участник може да представи до пет (5) програми за конкурса в една категория.
Участващите материали трябва да са създадени в периода ноември 2010/ноември 2011.
Всеки продукт се включва в конкурсната програма след проверка за отговаряне на обявените критерии в Регламента.
Регистрираните участници във Фестивала имат право на достъп до всички публични събития от програмата.
Разходите по пребиваването на фестивала са за сметка на участниците.
Няма ограничение за броя на регистрираните представители от една компания.

Последователи